Urednik: Peter-Paul Bänziger, Univerzitet u Bazelu

Evropski fond za finansiranje istraživanja ima mnogo svojih pozitivnih strana što nam je pokazala sveukupna praksa, ne samo praksa COST akcija. Između ostalog, Evropski fond podržava i podstiče saradnju izvan jezičkih i regionalnih granica čime, između ostalog, doprinosi oblikovanju Evrope u jedinstvenu istraživačku c(j)elinu. Ali upravo u tom segmentu uočavamo problematične strane. Prvenstveno kada je r(j)eč o jeziku. Uprkos proklamovanoj jezičkoj raznovrsnosti i višejezičnosti koja preovladava u društvima današnjice, Evropski fond za finansiranje istraživanja favorizuje upotrebu engleskog jezika. Ovo favorizovanje je propraćeno stalnom potragom za saradnicima kojima je engleski jezik maternji, što ima velikog uticaja (utjecaja) i na tržište rada. Međutim, do danas je malo posvećeno pažnje razmatranju uloge engleskog jezika u istraživanjima, posebno kada govorimo o sferi Evropskog istraživanja, i sa njim povezanim hijerarhijama i isključujućim mehanizmima.

Ipak, jezik nije jedini problematičan aspekt u radu Evropskog fonda za finansiranje istraživanja. U određenoj m(j)eri Evropski fond za finansiranje istraživanja je povezan sa Anglo-Američkom hegemonijom, homogenizacijom projekata i procesom njihove evaluacije. Za posl(j)edicu imamo da strukturalno, u argumentaciji i stilu, sve projektne aplikacije postaju neverovatno slične jedna drugoj. I treće, pojedinačne instrumente finansiranja odlikuje tehnokratski način razmišljanja, koji je često dobronameran, ali ima dosta ambivalentnih posl(j)edica. Na prim(j)er, kada govorimo o Ciljanoj inkluziji država (Inclusiveness Target Countries (ITC)), razlike u bogatstvu i moći su posebno izražene i problematične.

WORCK blog: post series #2 ima za cilj da otvori prostor za iskustva i kritičke osvrte u vezi sa spomenutim, ali i drugim karakteristikama u radu Evropskog fonda za finansiranje istraživanja. U kontekstu bloga COST akcije “S(j)vetovi povezanih prinuda u radu” (World of Related Coercion in Work), takođe želi da doprinese raspravi o ograničenjima kojima podleže akademski rad. Glavni cilj je da se oživi lingvistička raznovrsnost Evrope, time što će svaki tekst biti objavljen na dva jezika.

Prevod: Biljana Stojić